ZŠ Opava, Mařádkova

Vize našeho týmu je vytvářet školu, která se stane kvalitním a otevřeným centrem vzdělávání pro 21. století.

Vytváříme bezpečné a otevřené prostředí

V naší škole společně nastavujeme pravidla bezpečného prostředí pro děti, učitele i rodiče. Je pro nás důležitá otevřenost v komunikaci, kdy si vzájemně nasloucháme a respektujeme osobní názor. Při učení se podporujeme a sdílíme své úspěchy.

Usilujeme o dosahování osobního maxima

Věříme, že každý v naší škole může zažít úspěch. Proto se zamýšlíme nad kvalitou výuky a smyslem učení. Přihlížíme k individuálním potřebám tak, aby každé dítě mohlo rozvíjet svůj potenciál. Využíváme inovativních metod, abychom u dětí podporovali schopnost plánování, vlastní zodpovědnost a samostatnost za své učení a jednání.

Učíme se dávat i přijímat popisnou zpětnou vazbu, využíváme různých forem hodnocení.

Společně se podílíme na životě školy

Vytváříme otevřenou školu. Chceme, aby se na vizi, hodnotách a kultuře školy podíleli děti, učitelé a rodiče – tvoříme učící se komunitu. Rodiče považujeme za partnery, kteří mají na výchovu svých dětí největší vliv.

Naše vzkazy