Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Projekty a granty

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

https://recyklohrani.cz/cs/

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie