Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Projekty a granty

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a vznikl sjednocením projektů Mléko do škol a Ovoce a Zelenina do škol. Cílem projektu je podpora správných stravovacích návyků žáků základních škol a zajištění spotřeby ovoce, zeleniny a mléka. Dodavatelé těchto výrobků zajišťují také doprovodná vzdělávací opatření, např. exkurze, vzdělávací akce a soutěže.

http://mlekodoskol.szif.cz/

https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie