Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Projekty a granty

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání na ZŠ Mařádkova

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Ve škole bude zajištěna personální podpora (kariérový poradce, školní psycholog, speciální pedagog) , osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a účastníků zájmového vzdělávání a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006393

 

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie