Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Projekty a granty

KLIPP (Klima – Prevence – Podpora)

Realizátor projektu je Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu:

  • ZŠ Mařádkova, Opava,
  • ZŠ T. G. Masaryka, Opava,
  • ZŠ Hradec n. M.,
  • Férová škola Brno.

Datum zahájení projektu: 1.10. 2022

Datum ukončení projektu: 31.3.2024

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu

Cílem projektu KLIPP je tedy na vybraných školách v regionu Opavsko pilotně ověřit program KLIPP. Tento program jednak zajistí ohroženým dětem/dětem se specifickými potřebami včasnou podporu ze strany multioborového týmu (psycholog, speciální pedagog, terapeut apod.) zaměřenou na řešení akutních problémů (výchovných/vztahových/vzdělávacích problémů apod.) a zároveň se zaměří na dlouhodobé koncepční řešení problematiky péče o ohrožené děti na školách prostřednictvím nastavení funkčního systému a postupů při řešení náročných situací ve škole či prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, mentoringu a supervize.

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie