Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitel - Mgr. Pavel Kleibl

Zastupující třídní učitel - Mgr. Petr Fiala

Asistentka pedagoga - Pavla Hřivnová

 

Třídní kolektiv 9.A tvoří 23 žáků, 13 chlapců a 10 dívek. Společně strávené chvíle nás utvrdily o tom, že jsme tým, ve kterém má každý své místo a nikdo není sám. Chceme být nejen respektováni, ale i respektujeme ostatní.

Uvědomujeme si, že záleží jen a jen na nás, kam budou směřovat další naše kroky a zda se naplní naše očekávání týkající se budoucího povolání.

V letošním školním roce se těšíme na zajímavé školní akce a exkurze a také na školní výlet.

 

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie