Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Náš tým

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Pavla Benatzká

Mgr. Pavla Benatzká

učitelka předmětu SPP, vychovatelka školní družiny, speciální pedagog

Mgr. Michaela Brombošová

třídní učitelka III.C, koordinátorka pro 1. stupeň

Mgr. Renáta Podešvová

třídní učitelka IX.C, koordinátorka pro 2. stupeň

Mgr. Silvie Lidmilová

učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně

Mgr. Dana Pernikářová

třídní učitelka V.C, učitelka předmětu SPP

Mgr. Kateřina Polášková

školní psycholog

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie