Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitelka-Mgr. Martina Smijová

Zastupující třídní učitelka-Mgr. Petra Růžičková

My jsme žáci z 1.A. Ve třídě je 17 žáků - 6 chlapců a 11 dívek. Učí nás paní učitelka Martina Smijová. Společně se postupně budeme učit číst, psát, počítat, poznávat nové spolužáky a vzájemně si pomáhat. Těšíme se, co nás v prvním školním roce čeká!

 

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie