Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

1. stupeň

III.A

Třídní učitelka - Mgr. Šárka Grigarová

Zastupující třídní učitel-Mgr. Rostislav Kolich

Asistentka pedagoga – Nikola Fojtíková

Učitelé AJ-Mgr. Zuzana Fridrichová, Mgr. Tereza Woitková, Bc. Martin Fojtík

Učitelka HV-Mgr. T. Woitková

Tak už jsme III.A. Je nás ve třídě 18 dětí (11chlapců a 7 děvčat) a dětem a paní učitelce pomáhá paní asistentka.

Někteří přes prázdniny zapomněli násobilku a nečetli, takže máme co dohánět, ale všichni se chtějí naučit něco nového a zajímavého. V matematice už budeme počítat do1000, v češtině nás čekají vyjmenovaná slova, slovní druhy a učení o větách. V prvouce máme v plánu rozvíjet znalosti z minulého roku. Budeme se snažit více číst a povídat o zajímavých knihách. Abychom jsme si práci ve škole zpestřili, tak si občas zahrajeme na detektivy, zasoutěžíme si, postavíme stavby z krychlí, budeme pokračovat v práci s geodeskami, pracujeme s notebooky a také ve skupinách. Angličtinu už máme třikrát týdně. Přidali jsme nová pravidla, abychom se cítili ještě bezpečněji.

A co nás čeká mimo výuku? Další setkávání parlamentu, strašidelná stezka, čtenářská dílna pro rodiče a spaní s knihou ve škole, triády - učitel, rodič, žák, v zimě plavání a na konci roku i škola v přírodě, na kterou se moc těšíme.

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie