Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Informace pro 9. třídy

Kalendář deváťáka

Kalendář deváťáka

Září

 • nástup do posledního školního roku na základní škole

Říjen

 • sleduj informace na internetových stránkách jednotlivých středních škol – dny otevřených dveří (DOD)
 • www.atlasskolstvi.cz
 • návštěva IPS Úřadu práce
 • přihlas se na přípravné kurzy na SŠ
 • navštěvuj přípravu na SŠ ve škole
 • chceš jít studovat na střední uměleckou školu? – výdej přihlášek, příprava na talentové zkoušky

Listopad

 • rozdání předvyplněných přihlášek pro žáky podávající přihlášku do uměleckých oborů s talentovou zkouškou
 • 30.11. termín pro odevzdání přihlášek na umělecké střední školy (max 2 přihlášky)
 • prezentace zástupců středních škol u nás ve škole
 • návštěva veletrhu středních škol
 • sleduj DOD a navštěvuj střední školy

Prosinec

 • přemýšlej, ptej se, získávej informace, navštěvuj DOD

Leden

 • třídní schůzky o prospěchu za 1. pololetí
 • 2.- 15.1. talentové zkoušky na uměleckých školách do oborů s talentovou zkouškou
 • do 15.1. napiš VP do tyto informace:
 • 1. střední škola, kód, název oboru
 • 2. střední škola, kód, název oboru
 • do 31.1. 2023 ředitelé středních škol zveřejní informace o přijímacích zkouškách, kritéria
 • přijetí, počty přijímaných uchazečů, podmínky přijetí

Únor

 • rozdání předvyplněných přihlášek a zápisových lístků

Březen

 • do 1.3. 2023 odevzdání přihlášek na střední školy

Duben

 • 13. 4. 2023 - 1. řádný termín přijímacích zkoušek
 • 14.4. 2023 - 2. řádný termín přijímacích zkoušek

Čeká vás didaktický test z českého jazyka a matematiky, který připraví Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Didaktický test

Časový limit

Pomůcky

Český jazyk a literatura

60 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka

Matematika

70 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

Hodnocení uchazečů v jednotlivých přijímacích zkouškách Cermat ředitelům zpřístupní nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel následně nejpozději do dvou dní ukončí hodnocení přijímaček a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Žák se po zveřejnění výsledků rozhoduje, do které školy nastoupí (pokud byl přijat na obě) tak, že do 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu odevzdá řediteli školy zápisový lístek.

 • máš možnost podat odvolání proti rozhodnutí – do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků

Květen

 • druhé a další kola přijímacího řízení, můžeš podat neomezený počet přihlášek

Červen

 • poslední zvonění na základní škole

Přeji vám hodně štěstí!

Výchovný poradce - Mgr. Silvie Lidmilová

silvie.lidmilova@zsmaradkova.cz, tel.: 728 932 404

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické či jiné domluvě.

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie