Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

2. stupeň

VII.A

Třídní učitelka - Mgr. Sofie Schvarzcová

Zastupující třídní učitelka - Mgr. Lucie Procházková

Asistentka pedagoga - Lenka Kubesová

Náš osmadvacetičlenný kolektiv tvoří dvacet šest kluků a holek, jedna paní asistentka a jedna paní učitelka třídní. Přestože jsme všichni jedineční a máme odlišné zájmy, nejvíce si ceníme společné zábavy a vzájemné pomoci a spolupráce, o kterou se snažíme. V loňském školním roce náš počet vzrostl, jelikož naše řady doplnili spolužáci z Ukrajiny, kterým se daří začlenit se do kolektivu a zlepšovat svou češtinu. Během letošního školního roku nás čeká kromě výletu lyžařský výcvik, na který se všichni moc těšíme. Kromě nových vědomostí se společně učíme také komunikaci a vzájemnému respektu, které jsou důležité proto, abychom se společně všichni cítili dobře.

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie