Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Projekty a granty

Šablony III

Šablony III na ZŠ Mařádkova

Naše škola je zapojena od 1.9.2021 v projektu Šablony III na ZŠ Mařádkova, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021817, který je zaměřen na personální podporu škol, realizaci projektových dnů.

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie