Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Náš tým

Vedení školy

Mgr. Jakub Harazin

zástupce ředitelky školy, učitel 2. stupně

Mgr. Monika Kamradková

ředitelka školy, učitelka 1. stupně

Petr Lazecký

sekretář školy

Mgr. Silvie Lidmilová

učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně

Michaela Massek

vedoucí vychovatelka

Mgr. Kateřina Matušková

třídní učitelka III.B, koordinátorka pro 1. stupeň

Mgr. Kateřina Polášková

školní psycholog

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie