Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitelka - Mgr. Kateřina Matušková

Zástupující třídní učitel - Mgr. Robert Lidmila 

My jsme žáci 5.B. Je nás dohromady 20. A jsme spokojená třída. Proč? Protože vytváříme ve třídě spolu s paní učitelkou bezpečné prostředí, kde každý může říct, co si myslí, udělat chybu. V naší třídě není místo na posmívání. Navzájem si fandíme.

A co se letos učíme?

Spoustu nových věcí – vyjmenovaná slova, počítat do 1 000 000, trénujeme násobilku, poznáváme lidské tělo i naši republiku. Vedeme rozhovory v angličtině, zpíváme anglické písničky. Učíme se noty, různé výtvarné techniky (třeba stínovat), vyrábíme nové věci v pracovní výchově. Ale naše škola není jen o výkonu a o učení…..Ve škole získáváme důležité věci pro život – jak se k sobě máme vzájemně chovat, respektovat se, být dobrý kamarád/ka. Učíme se sedávat v kruhu, vyjadřovat v něm své názory i naslouchat, jak to vidí ostatní, vzájemně se doplňovat. Pracujeme rádi ve skupinách. Hodiny čtení jsou pro nás nové, nečteme jen z čítanky, ale čteme různé zajímavé texty, učíme se s nimi pracovat. Učíme se, kde najít odpovědi, jak volit správná slova, abych řekl/a, co si myslím.

Letos nás ještě čeká - hodiny plavání, čtenářské dílny s rodiči, triády ve třech (učitel – rodič – žák), škola v přírodě.

A na co se těšíme? Na školní terasu, školní zahradu, na pohádky, na kroužky, na kamarády, paní učitelku, na setkání školního parlamentu, hudební výchovu i tělocvik. Těšíme se, co nového se každý den naučíme, co nového spolu zažijeme. A víte co? Jsou to naše vlastní slova, nás dětí z 5.B.

 

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie