Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitelka - Mgr. Nikola Peršinová

Zastupující třídní učitelka - Mgr. Petra Kremserová

Asistenka pedagoga - Dana Onderková

Naše třída je plná bezva dětí. Je nás celkem 17 žáků ve třídě. Je to tak akorát. V tomto počtu jsme schopni diskutovat a učit se navzájem. Každý z nás má dostatek prostoru vyjádřit svůj názor. Máme rádi knížky a příběhy. Milujeme sport a hry venku. Někdy nás více vtáhne matematika, jindy český jazyk, nebo třeba vlastivěda. Víme, že všechny předměty se v podstatě prolínají. Víme, že dobrý kolektiv je základ pro bezpečné prostředí ve škole. Nic není zadarmo, jsme si vědomi toho, že na tom musíme makat a držet za jeden provaz. Ve škole se rádi učíme v lavicích, ale také na koberci, v čítárně, nebo na zahradě.

Zapojujeme se do mimoškolních aktivit, jako je dramatický kroužek, jóga, badatelský kroužek, nebo florbal.

V tomto roce jsme se začali setkávat na parlamentu školy, což je super novinka. Jsme aktivní a podílíme se na tvorbě školních novin. Uvažujeme, jak propojit školu a poznávání všeho nového, co nás potkává. V dubnu nás čeká výlet do Prahy a v červnu si užijeme školu v přírodě. Škole a poznávání zdar ?

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie