Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Náš tým

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Pavla Benatzká

Mgr. Pavla Benatzká

učitelka předmětu SPP, vychovatelka školní družiny, speciální pedagog

Mgr. Nikola Henčlová

metodik prevence

Mgr. Silvie Lidmilová

učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Nikola Peršinová

Mgr. Nikola Peršinová

třídní učitelka V.B, učitelka předmětu SPP, speciální pedagog

Mgr. Kateřina Polášková

školní psycholog

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie