Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Školní jídelna

Informace školní jídelny

ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OPAVA, příspěvková organizace,

Otická 23, 746 01 Opava, IČO: 70999627 DIČ: CZ70999627

Organizační útvar: Mařádkova 15

 

Informace pro strávníky ZŠ

Platnost od 1. 9. 2022

 

Všeobecné informace

Zařízení školního stravování (ZŠS) zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb.) a vyhláškou o školním stravování (Vyhl. 107/2005 Sb.),
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace (Vyhl. 84/2005 Sb.),
 • stravování cizích strávníků
 • dietní stravování (viz. www.skolnijidelny.cz)
 • svačiny (jen pro žáky ZŠ Mařádkova 15)

Činnost ZŠS je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Kodexem hygienických pravidel a nařízeními EU pro stravovací provozy.

Pokrmy nejsou vhodné pro osoby, které trpí některou z potravinových alergií (mléko, vejce, obilniny, ořechy, atp.). Jídelní lístky jsou doplněny informacemi o výskytu alergenů v pokrmech!

Provoz v ZŠS

 • Provozní doba kanceláře v průběhu školního roku je od 6.45 do 15.00 hod.

Pokladní hodiny:

 • Úterý a čtvrtek: 7.00 – 12.00, 12.30 – 14.00

Provoz ZŠS v době prázdnin bude strávníkům oznámen před prázdninami písemně na vývěskách v prostorách jídelny,

ZŠS Otická 23, Opava a www.stránkách . Veškeré připomínky týkající se provozu ZŠS přijímá vedoucí organizačního útvaru ZŠS Mařádkova 15, tel: 702 195 260.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, rovněž je k dispozici na internetové adrese www.skolnijidelny.cz. Na této adrese můžete přihlásit, odhlásit nebo provést výběr ze dvou jídel.

Kontaktní osoby:

 • Jana Bierhausová vedoucí ZŠS
 • Monika Černínová účetní ZŠS - odhlášky obědů: 602 438 512

Přihlašování stravy

Dítě přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na každý nový školní rok nebo v průběhu školního roku na základě podepsané přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři vedoucí organizačního útvaru ZŠS nebo si ji můžete vytisknout na www.skolnijidelny.cz. Informační letáček obdržíte při odevzdání přihlášky ke stravování na jídelně. Přihlášku lze provést nejpozději do 13.00 hod. na následující den.

Strávníci obdrží při přihlášení stravovací čip, za který zaplatí 101,- Kč. Tento je platný po celou dobu stravování.

 • Při ztrátě čipu nebo jeho znehodnocení se náhrada neposkytuje a strávník je povinen zakoupit si čip nový. Záruční doba za nepoškozený čip je 2 roky.
 • Čip je od 1.9.2022 nevratný a zůstává v majetku strávníka!

Platby a vyúčtování stravy

 • Stravné musí být uhrazeno předem (bankovním převodem, hotově jen ve výjimečných případech a pouze v pokladních hodinách) nejpozději do každého 30. dne v měsíci na následující měsíc.
 • V případě nezaplacení stravného, v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude strávník do úhrady dlužné částky ze stravování vyřazen. Žádáme rodiče, aby využili platby inkasním způsobem nebo trvalým příkazem a předešli tak pozdní platbě a odhlášení jejich dítěte ze stravování.

Způsoby plateb:

1. Souhlas s inkasem: stravné inkasujeme 15. den v měsíci na daný měsíc, např. 15. 10. na říjen. Je nutno dát ve své bance

souhlas s inkasem ve prospěch účtu 1035013359/5500.

Vyúčtování: Přeplatky se měsíčně zohledňují v inkasované částce dalšího měsíce. Přeplatek z června se vrací na účet

plátce v červenci a viz. oddíl „Ukončení stravování“.

 1. Trvalý příkaz: na účet 1035013359/5500. Variabilní symbol strávníka bude sdělen v kanceláři ZŠS.

Výše zálohy činí: jen obědy 700,- Kč měsíčně. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Vyúčtování: 2 x ročně (v prosinci a v červenci), na požádání plátce a viz. oddíl „Ukončení stravování“.

3. Faktura: vystavuje se pouze organizacím

4. Platební terminál: pouze na ZŠS Mařádkova 15

Ceník stravného

 • Dle vyhl. 107/05 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku, ve kterém dosáhli níže uvedeného věku / t.j. od 1. 9. – 31. 8./.

stravné pro daný školní rok: v době od druhého dne nemoci:

 •  6 – 10 let 29,- Kč 77,- Kč
 • 11 – 14 let 30,- Kč 78,- Kč
 • 15 a více let 31,- Kč 79,- Kč

Objednávka stravy:

 • Jídlo se objednává nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin.

Odhlašování stravy:

 • Odhlašování obědů se provádí nejpozději jeden pracovní den předem do 13. 00 hodin.
 • První den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou cenu do jídlonosiče.
 • Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Odhlašování obědů lze provést:

 1. internetem (dle přiděleného přihlašovacího jména a hesla)
 2. e-mailem: maradkova.ucetni@skolnijidelny.cz
 3. telefonicky na tel. č. 602 438 512
 4. přes objednávkový box v jídelně
 5. pomocí mobilní aplikace /viz. informace v jídelně/

Za odhlášené obědy nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje!

Stravování v době prázdnin a po dobu nemoci

 • Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči (stravu) o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole a v době prázdnin v družině (Zákon 561/2004 Sb., § 122). Po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti - Vyhl. 107/2005, § 4, odst. 9) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní.
 • V těchto případech je strava vydávána do jídlonosičů na základě předloženého dokladu o zaplacení.

Výdej obědů

 • Obědy se vydávají po předložení platných stravovacích čipů.
 • Výdej obědů na ZŠS Mařádkova: 11.30 – 14.00 /strávníci ZŠ/
 • Výdej do jídlonosičů pro nemocné dítě: 11.30 – do 14.00
 • Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky: 11.00 - do 11.30

Znečistěné jídlonosiče nebudou k výdeji stravy přijaty.

 • Strava musí být spotřebována do 4 hodin od dohotovení, t.j. nejpozději do 14.00 hodin.

Ukončení stravování

 • Ukončení stravování musí provést rodič nebo zákonný zástupce osobně nebo telefonicky. V případě vrácení přeplatku za stravné v hotovosti musí být předložen občanský průkaz.

Další pravidla pro strávníky

 • žáci se musí stravovat v jídelně
 • dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci stravovacího zařízení – rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně
 • dohlížející pracovník vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými zásadami a dodržovat společenská
 • pravidla při stolování
 • strávníci ponechají tašky a svrchní oblečení v šatně
 • z jídelny je zakázáno vynášet inventář, tj. talíře, příbory, sklenice apod.
 • z jídelny smí strávník vynášet pouze ovoce, jogurt v kelímku, ovocné tyčinky
 • při rozbití nádobí nebo rozlití jídla informuje strávník pracovníka dozoru, který zajistí úklid
 • při způsobení úmyslné škody na majetku bude po strávníkovi vyžadována náhrada
 • úrazy strávníků ve školní jídelně se hlásí vykonávajícímu dozoru nebo přímo vedoucí organizačního útvaru ZŠS
 • v jídelně se nemají právo zdržovat osoby, které se nestravují
 • zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním strávníkům nebo pracovníkům jídelny se vždy považuje
 • za závažné porušení školského zákonu a ředitel může rozhodnout o vyřazení ze stravování

V Opavě dne 1. 9. 2022

Jana Bierhausová, ved. org. útvaru ZŠS Mařádkova

Kalendář akcí

« červenec 2024 »
PO ÚT ST ČT SO NE
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie