Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Název

Zařízení školního stravování Opava, p. o.

Adresa

Mařádkova 15, Opava 746 01

Kontakt

Jana Bierhausová

Telefon

602 438 512

E-mail

maradkova@skolnijidelny.cz

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie