Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitel - Mgr. Robert Lidmila

Zastupující třídní učitelka - Mgr. Kateřina Matušková

Asistentka pedagoga - Šárka Burdová

Jsme nejhodnější třída 4.A. Chodíme do školy, kde je nás ve třídě 18. A proč jsme hodná třída? Jsme bezva kamarádi a navzájem si nelžeme. Občas sedáváme v lavicích, jindy na koberci v kruhu, anebo ve skupinách (hnízda). Povídáme si a učíme se říkat, co si myslíme, i poslouchat, jak to myslí kamarád/ka. Máme svá pravidla třídy, která dodržujeme, a víme, že můžeme udělat chybu a nikdo se nám nebude smát. Navzájem si pomáháme.

Co se učíme?

Učíme se český jazyk, matematiku, angličtinu, přírodovědu, vlastivědu, hudební výchovu, pracovní a výtvarnou výchovu, tělocvik. Každého z nás baví něco jiného – někoho vyjmenovaná slova, jiný rád čte v našich čtenářských dílnách, rádi společně navštěvujeme městskou knihovnou. Baví nás počítání do 1 000 000, zaokrouhlování v matematice, práce s kružítkem, pravítkem v geometrii. Ani lidské tělo už nám není záhadou nebo příroda kolem nás. Baví nás písničky v angličtině i zpěv s panem učitelem a jeho kytarou. Učíme se nové výtvarné techniky (třeba stínovat, koláže…). Rádi vytváříme nové věci z papíru a jiných různých materiálů v pracovní výchově. A taky sportujeme v tělocvičně nebo užíváme radost z vody na lekcích plavání.

Letos nás ještě čekjí hodiny plavání, škola v přírodě, čtenářské dílny pro rodiče, triády (setkání učitel – rodič – žák), zábava v hodinách, setkání žákovského parlamentu i školní soutěže.

A na co se těšíme?

Na každý další den, co nového se ve škole dovíme, naučíme, co nového zažijeme. Těšíme se na kamarády ve škole, na pana učitele, na kterého se dá vždycky spolehnout. Na vycházky na školní zahradu, terasu, na kroužky. To všechno jsme my, žáci z 4.A.

Fotogalerie:

https://makusad.rajce.idnes.cz/4.A_2022_2023/ (zkopírujte odkaz a vložte do prohlížeče)

 

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie