Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitelka - Mgr. Šárka Grigarová

Zastupující třídní učitel - Mgr. Rostislav Kolich

Asistentka pedagoga – Zdeňka Steinerová

Tak už je to tady-jsou z nás čtvrťáci. Je nás ve třídě 18 dětí (11chlapců a 7 děvčat) a dětem a paní učitelce pomáhá paní asistentka.

Z loňska nám zůstaly ještě nějaké rezervy v učivu, ale všichni se chtějí naučit něco nového a zajímavého. V matematice už budeme počítat do 10 000, v češtině nás čekají opět vyjmenovaná slova, slovní druhy, skloňování, časování a učení o větách. Máme nové předměty: ČAS, kde máme ukryto vlastivědné a přírodovědné učivo, etickou výchovu, kde se zaměříme na bezpečné klima ve třídě a základy informatiky. Budeme se snažit více číst a povídat o zajímavých knihách. Abychom jsme si práci ve škole zpestřili, tak si zasoutěžíme, budeme pracovat více ve skupinách, postavíme stavby z krychlí, budeme pokračovat v práci s geodeskami,  s notebooky a také ve skupinách. Angličtinu  máme třikrát týdně. Upravíme pravidla, abychom se cítili ještě bezpečněji.

A co nás čeká mimo výuku? Vánoční dílna pro děti i rodiče, triády - učitel, rodič, žák, v zimě  lyžák.

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie