Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ Mařádkova

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001669

Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, cizí jazyky, zkvalitnění vnitřní konektivity školy a zabezpečení připojení k internetu.

Předmětem realizace je vybudování dvou odborných učeben v rámci pracoviště ZŠ na ul. Mařádkova (jazyková učebna, učebna přírodních věd), dvou odborných učeben v rámci pracoviště ZŠ na ul. Krnovská (učebna jazyků, mobilní jazyková učebna) a zajištění vnitřní konektivity obou pracovišť. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti pořízením schodolezů.

Realizací projektu dojde k významnému zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. Žáci budou mít vytvořeny podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání odpovídající současným trendům a budou tak lépe vědomostně, dovednostně a odborně připraveni při vstupu na trh práce.

Na realizaci projektu obdržela škola dotaci z EU v rámci 111. výzvy IROP. Projekt je v současné době v realizaci a bude ukončen v srpnu 2024.

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie