ZŠ Mařádkova, Opava

Krnovská

Aktuality

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis předškoláků na naši školu se uskuteční ve dnech 13. a 14. 4. 2023 od 14 do 18 hodiny v budově Mařádkova 9 (i pro odloučené pracoviště Krnovská 101).

Obecné informace:

 • Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2016 do 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm spadajícím do spádového obvodu základních škol zřizovaných SMO.
 • Děti, kterým v minulém roce byl povolen odklad školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.
 • K zápisu je nutné doložit podepsanou žádost o přijetí, rodný list dítěte, cizinci cestovní pas, popř. povolení k pobytu a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete osobně zápisu v uvedený termín zúčastnit, kontaktujte vedení školy.

Podání elektronické přihlášky:

 • Již nyní se můžete na zápis elektronicky zaregistrovat v aplikaci Škola Online, a to prostřednictvím odkazu Přihláška
 • Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail včetně přidělení registračního čísla.

Postup při žádosti o odklad školní docházky:

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky nebo odklad byl doporučen ze strany MŠ nebo PPP, je nutno nejdříve podat Žádost o přijetí a zároveň Žádost o odklad (součást elektronické přihlášky).
 • K odkladu docházky si poté musíme vyřídit dvě stanoviska: Pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a dětského lékaře (odborného lékaře). Vzhledem k delším lhůtám vyšetření je možné vyjádření doložit dodatečně.

Všechny formuláře obdržíte:

 • při registraci elektronické přihlášky
 • na stránkách školy ke stažení  Žádosti ke stažení
 • osobně na místě v den zápisu

Kritéria pro přijetí:

 1. Přijetí uchazečů s místem trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu školy. Podle obecně závazné vyhlášky č.1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované statutárním městem Opava, a to na celé území města. www.opava-city.cz
 2. Dítě po odkladu školní docházky ve školském obvodu školy.
 3. Počet tříd 2, předpokládaný počet žáků ve tříde 25.

Ostatní informace:

 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračním číslem naleznete na webu školy a na vstupních dveří (Mařádkova 15, Krnovská 101) od 19.4. do 7.5.2023
 • Rozhodnutí o přijetí je uloženo ve škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.
 • Rozhodnutí o odkladu je rodičům předáno osobně.
 • Během května a června čeká přijaté děti adaptační program „Hurá, budu školákem“. Sledujte web stránky školy.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy – info@zsmaradkova.cz

Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

Mgr. Monika Kamradková

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Galerie


Poslední změna: 14.04.2023 - 09:35 Zpět

Kalendář akcí

Fotogalerie