ZŠ Mařádkova, Opava

Krnovská

Aktuality

Zahájení školního roku 2023/2024

VSTUPNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Zahájení školního roku – 4.9.2023

1. třída

Mařádkova 9,

8.00 terasa školy

Mgr. Petra Kremserová

1. třída

Krnovská,

8.30 zahrada školy

Mgr. Kateřina Šeuerová

 

2.- 9. třída

všechna pracoviště

8.00 – 9.30

ve třídách (výdej obědů od 10.30 – přihlášení žáci čekají ve třídách)

Výuka 5.9. 2023

 1. třída

8.00 – 9.40

2.-5. třída

8.00 – 11.40

6.-7. třída

8.00 – 12.00

8.-9. třída

8.00 – 12.20

 

Podzimní prázdniny

26.-27.10.2023

Vánoční prázdniny

23.12.-2.1.2024

Pololetní prázdniny

2.2.2024

Jarní prázdniny

4.3 -10.3.2024

Velikonoční prázdniny

28.3.2024

Hlavní prázdniny

29.6. -1.9.2024

Třídní schůzky

1. třída

2. - 9. třída

4.9.2023

po zahájení

6.9.2023 v 16.00

Triády - konzultační dny

21. – 23.11.2023

(1. + 2. stupeň – konzultace ve trojicích)

23. - 25. 4.2024

(1. + 2. stupeň – konzultace ve trojicích)

Kromě vypsaných třídních schůzek a konzultačních hodin se zákonní zástupci žáka mohou informovat
o prospěchu a chování svých dětí kdykoli po předchozí domluvě s vyučujícím.

Informace o školní družině (vedoucí vychovatelka M.MASSEK)

Zákonní zástupci mohou své děti přihlašovat do ŠD již od 28.8. 2023 (řádným vyplněním zápisového lístku, který je k dispozici u p. vychovatelky na Mařádkova 7 od 8.00 hod a od 4.9.2023 i na Krnovská 101)

1.Provoz ŠD

 • ranní družina 6.00 – 8.00 /odpolední provoz 11.40 – 17.00
 • 1. – 4. oddělení (Mařádkova 7) / 5. - 6. oddělení (Krnovská 101)

2.Vyzvedávání dětí v době

 • 12.00 – 13.30 (oběd, odpočinkové a relaxační činnosti).
 • 15.00 – 17.00
 • 13.30 – 15.00 prosíme o nevyzvedávání dětí v této době, probíhají zájmové činnosti s vychovatelkami školní družiny. Děkujeme! V případě dřívějšího odchodu dítěte (např. lékař, kroužky) se prosím individuálně dohodněte s paní vychovatelkou daného oddělení.

3.Kontakty

 • ŠD Krnovská – tel. 734 854 512
 • ŠD Mařádkova – tel. 734 854 513

4.Celoroční úplata za ŠD je 900 Kč - splatnost ve dvou termínech

 • 1. pololetí (450 Kč) do konce září
 • 2. pololetí (450 Kč) do konce února

Úplatu lze zaplatit převodem č.ú. 7512467001/5500 (do zprávy uveďte jméno dítěte) nebo hotově vychovatelce daného oddělení.

Pokud zákonní zástupci pobírají sociální příspěvek v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelství školy
o osvobození od úplaty za školní družinu. Žádosti o osvobození od úplaty jsou k dispozici ve školní družině.

Organizace kroužků

Zájmové kroužky budou probíhat přímo na škole. Organizaci zajišťuje ve spolupráci se školou DDM Církevní konzervatoř. Nabídku kroužků, rozpis termínů a plateb obdržíte v průběhu září. Cena za kroužky je určena pouze na provozní náklady kroužků tzn. pořízení materiálů a pomůcek pro děti.

Školní stravování – obědy

1.- 4. třída

Mařádkova 7

 1. třída

Mařádkova 15 (nutný čip, výběr ze dvou jídel)

6.- 9. třída

Mařádkova 15 (nutný čip, výběr ze dvou jídel)

1.-9. třída

Krnovská (nutný čip, výběr ze dvou jídel)

 • Čip lze zakoupit v kanceláři školního stravování v budově Mařádkova 15

Přihlašování nových strávníků na školní rok 2023/2024 bude možno poslední týden v srpnu v od 7.00 do 15.00 hodin. Je nutno každý nový školní rok vyplnit přihlášku a stravné uhradit předem bankou nebo v hotovosti na pokladně školní jídelny. Děkuji za pochopení. Jana Bierhausová, ved. ZŠS Mařádkova 15

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024

Podmínky pro stravování žáků:

 • Vyplnění čestného prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola viz příloha 2.
 • Potvrzení z Úřadu práce ČR o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.
 • Do 8.9.2023 předejte TU vyplněné dokumenty, nebo je můžete donést na sekretariát školy (budova Mařádkova 15).

Žáka lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. V případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neodhlašuje žáka ze stravování, může ředitel školy žáka z bezplatného stravování vyřadit.

Všeobecné informace

 • Předpokládané platby na začátku roku (cca 1 000 Kč)

SRPŠ

500 Kč (za rodinu – pouze nejstarší sourozenec – výběr do 30.11.)

VV potřeby

200 Kč (nemusí si pořizovat vlastní VV potřeby – hromadný nákup zajistí škola– dle domluvy ZZ na TS)

Pracovní sešity

Dle rozpisu TU

Fond

250 Kč (dle požadavků a domluvy s rodiči – vyúčtování vždy k pololetí podle akcí).

 • Budeme rovněž rádi za balík kopírovacích papírů (1 balík = 1 rodina) do školy + 1x ŠD
 • Prosíme rodiče dětí 1.stupně, aby zaslali do třídy krabici papírových kapesníků.

Děkujeme!

Elektronické žákovské knížky

 • Určeno pro žáky 1. – 9. ročníku. Zákonní zástupci žáků 1. – 4. ročníku obdrží na prvních třídních schůzkách hesla pro vstup do aplikace + další informace k omlouvání, hodnocení v aplikaci apod.

Na webových stránkách školy zsmaradkova.cz naleznete dokumenty:

 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Vnitřní řád školní jídelny, výdejny stravy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Školní vzdělávací program

 

Dokumenty ke stažení

Galerie


Poslední změna: 24.08.2023 - 10:41 Zpět

Kalendář akcí

Fotogalerie