ZŠ Mařádkova, Opava

Mařádkova

Aktuality

Zahájení školního roku 2022/2023

Vstupní informace pro rodiče a žáky

1. třídy

Mařádkova 9,

8,00 terasa školy

p. uč. Martina Smijová, p. uč. Petra Růžičková

1. třída

Krnovská,

8,30 zahrada školy

p.uč. Martina Vajdová

2.- 9. třída

obě školy

8,00 – 9,30

ve třídách (výdej obědů od 10,30)

Výuka 2.9. 2022

1. třída

8,00 – 9,40

2.-5. třída

8,00 – 11,40

6.-7. třída

8,00 – 12,00

8.-9. třída

8,00 – 12,20

Třídní schůzky

1. třída

6.9.2022 v 16,00

2.– 9. třída

8.9.2022 v 16,00

Konzultační týdny

21. – 25.11.2022

(1. + 2. stupeň – konzultace ve trojicích)

11. - 14. 4.2022

(1. + 2. stupeň – konzultace ve trojicích)

 • Kromě vypsaných třídních schůzek a konzultačních hodin se zákonní zástupci žáka mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí kdykoli po předchozí domluvě s vyučujícím.

Informace o školní družině (vedoucí vychovatelka M.MASSEK)

 • Zákonní zástupci mohou své děti přihlašovat do ŠD již od 29.8. (řádným vyplněním zápisového lístku, který je k dispozici u p. vychovatelky na Mařádkova 7 od 8:00 hod a od 1.9. i na Krnovská 101)

1.Provoz ŠD

 • ranní družina 6:00 – 8:00 /odpolední provoz 11:40 – 17:00
 • 1. – 4. oddělení (Mařádkova 7) / 5. - 6. oddělení (Krnovská 101)

2.Vyzvedávání dětí v době

 • 12:00 – 13:30 (oběd, odpočinkové a relaxační činnosti).
 • 15:00 – 17:00
 • 13:30 – 15:00 prosíme o nevyzvedávání dětí v této době, probíhají zájmové činnosti s vychovatelkami školní družiny. Děkujeme! V případě dřívějšího odchodu dítěte (např. lékař, kroužky) se prosím individuálně dohodněte s paní vychovatelkou daného oddělení.

3.Kontakty

 • ŠD Krnovská – tel. 734 854 512 ŠD Mařádkova – tel. 734 854 513

4.Celoroční úplata za ŠD je 900 Kč - splatnost ve dvou termínech

 • pololetí (450,-) do konce září
 • pololetí (450,-) do konce února
 • Úplatu lze zaplatit převodem č.ú. 7512467001/5500 (do zprávy uveďte jméno dítěte) nebo hotově vychovatelce daného oddělení.
 • Pokud zákonní zástupci pobírají sociální příspěvek v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelství školy o osvobození od úplaty za školní družinu. Žádosti o osvobození od úplaty jsou k dispozici ve školní družině.

Organizace kroužků

 • Zájmové kroužky budou probíhat přímo na škole. Organizaci zajišťuje ve spolupráci se školou DDM Církevní konzervatoř. Nabídku kroužků, rozpis termínů a plateb obdržíte v průběhu září. Cena za kroužky je určena pouze na provozní náklady kroužků tzn. pořízení materiálů a pomůcek pro děti.

Školní stravování – obědy

1.- 4. třída

Mařádkova 7

 1. třída

Mařádkova 15 (nutný čip, výběr ze dvou jídel)

6.- 9. třída

Mařádkova 15 (nutný čip, výběr ze dvou jídel)

1.-9. třída

Krnovská (nutný čip, výběr ze dvou jídel)

 • Čip lze zakoupit v kanceláři školního stravování v budově Mařádkova 15

Přihlašování nových strávníků na školní rok 2022/2023 bude možno každý den od 23.8.2022 v době od 7.00 do 15.00 hodin. Je nutno každý nový školní rok vyplnit přihlášku a stravné uhradit předem bankou nebo v hotovosti na pokladně školní jídelny. Děkuji za pochopení. Jana Bierhausová, ved. ZŠS Mařádkova 15

 • Telefon: 602 438 512
 • E – mail: maradkova@skolnijidelny.cz

Všeobecné informace

 • Předpokládané platby na začátku roku (cca 1 000,-)

SRPŠ

300,- (za rodinu – pouze nejstarší sourozenec – výběr do 30.11.)

VV potřeby

200,- (nemusí si pořizovat vlastní VV potřeby – hromadný nákup zajistí škola– dle domluvy ZZ na TS)

AJ, PS

Dle rozpisu TU

Fond

250,- (dle požadavků a domluvy s rodiči – vyúčtování vždy k pololetí podle akcí).

 • Prosíme rodiče dětí 1.stupně, aby zaslali do třídy krabici papírových kapesníků.
 • Budeme rovněž rádi za balík kopírovacích papírů (1 balík = 1 rodina) do školy + 1x ŠD Děkujeme!

Elektronické žákovské knížky

 • Určeno pro žáky 4. – 9. ročníku. Žáci i zákonní zástupci obdrží na TS hesla pro vstup do aplikace + další informace k omlouvání, hodnocení v aplikaci apod.

Na webových stránkách školy zsmaradkova.cz naleznete dokumenty:

 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Vnitřní řádem školní jídelny, výdejny stravy
 • Vnitřní řád školní družiny

 

Všechny informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů v pátek 26.8.2022!

 

 

Dokumenty ke stažení

Galerie


23.08.2022 Zpět
Přejít na úvodní stránku.

Kalendář akcí

Fotogalerie