ZŠ Mařádkova, Opava

Krnovská

Aktuality

Projekt přinesl nové učebny a konektivitu na Krnovské

Dva roky se škola intenzivně připravovala a promýšlela projektový záměr, který by umožnil učit žáky v moderních třídách za využití digitálních technologií, a to nejen v předmětech informatiky. V roce 2023 se škola přihlásila do výzvy IROP a stala se úspěšným žadatelem s projektem „Vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ Mařádkova“ reg. číslo CZ.06.04.01/00/22_111/000166. Cílem projektu bylo zkvalitnit zázemí pro výuku odborných předmětů tak, aby odpovídala aktuálním trendům a požadavkům na kvalitní vzdělávání a na vzdělávací infrastrukturu.

Projekt je časově rozdělen na dvě etapy, přičemž první etapa byla ke konci roku dokončena právě na pracovišti Krnovská. Žáci i pedagogové mohou využívat dvě zcela nové učebny – učebnu cizích jazyků a mobilní učebnu – studovnu, do kterých bylo pořízeno 31 notebooků. Součástí projektu bylo naplnění a zajištění standardu konektivity podle parametrů MŠMT tzn. zajištění správy a bezpečného připojení všech mobilních i počítačových zařízení, vybudování nového serverového prostředí, datových rozvaděčů, síťových úložišť a licencí. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, interaktivními displeji umožňujícími sledovat, sdílet a vyhodnocovat práci jednotlivých žáků i skupin. Pro efektivnější výuku cizího jazyka pedagogové využívají software aplikace pro řízení výuky cizích jazyků, který propojuje učitelské stanoviště s pracovním stanovištěm žáka, zajistí komfort při řízení výuky (rozdělení do skupin, propojování žáků, zvyšování úrovně mluvení, poslechu, čtení i psaní, zajistí evaluační nástroje – testovací, chatovací a hlasovací moduly).

Ukončenou část projektu pro budovu Krnovská, která si vyžádala celovou investici ve výši 5 milionů Kč, předfinancovalo město Opava. Následně bylo využito dotace IROP, která činila více než 4,5 milionů Kč, takže zřizovatel nakonec uhradil jen desetinu z celkových nákladů.
 

Děkujeme vedení města i odboru školství za podporu školy v projektu a věříme, že i druhá etapa, tentokráte na pracovišti Mařádkova 15., bude zdárně realizována a škola tak získá nové prostory pro učení žáků v 21. století i na této budově.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Galerie


Poslední změna: 05.04.2024 - 09:22 Zpět

Kalendář akcí

Fotogalerie