ZŠ Mařádkova, Opava

Mařádkova

Aktuality

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

po dlouhé době Vám mohu poslat informace o tom, jak se pravidla od příštího týdne (pro nás tedy po jarních prázdninách) s ohledem na epidemiologický vývoj uvolňují, nikoli zpřísňují.

Končí testování žáků

Přesněji řečeno – screeningové testování antigenními testy na nemoc covid-19 bylo ukončeno k 18.2

19. 2. končí školám povinnost hlásit KHS pozitivní žáky a zaměstnance a posílat tzv. rizikové kontakty. V praxi to znamená, že KHS nebude třídám nařizovat karantény. Zákonní zástupci nemají povinnost nahlašovat škole pozitivní PCR test svého dítěte.

Nadále ve škole platí povinné nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu, a to ve společných prostorách (chodby, jídelna, WC…). Při výuce (max. přítomnost 50 žáků) a aktivitách (zejména tělocvik, zpěv) povinnost zakrytí úst a nosu neplatí.

I nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takového žáka oddělit od ostatních. Škola v takovém případě kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Do doby vyzvednutí či opuštění školy musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Online hodiny

S končícími karanténami se absence žáků vrací k normálu.

Streamování jako nástroj individuální pomoci žákům se použije ve výjimečných situacích (např. dlouhodobá nemoc, zvýšená nemocnost třídy), kde vyučující vyhodnotí tento režim jako efektivní.

U zájmových aktivit, zotavovacích akcích není povinnost dokladovat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci). Týká se to zejména lyžařského výcviku, školního výletu, školy v přírodě, akce školy – setkávání.

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci a podporu. Vážím si toho, že jste se po celou dobu snažili podporovat děti v jejich vzdělávání a také jste měli pochopení i pro naše obtíže, se kterými jsme se při neustálých změnách potýkali.

Žákům děkuji za vytrvalost a samostatnost, kterou museli dokazovat při neustálých změnách v nastavování rozvrhů, střídání prezenční, distanční a hybridní výuky, dodržování opatření, zejména pak pravidelnému testování, nemožnosti se setkávat na akcích školy apod.

Monika Kamradková

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Galerie


25.02.2022 Zpět
Přejít na úvodní stránku.

Kalendář akcí

Fotogalerie