ZŠ Mařádkova, Opava

Krnovská

Aktuality

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

po dlouhé době Vám mohu poslat informace o tom, jak se pravidla od příštího týdne (pro nás tedy po jarních prázdninách) s ohledem na epidemiologický vývoj uvolňují, nikoli zpřísňují.

Končí testování žáků

Přesněji řečeno – screeningové testování antigenními testy na nemoc covid-19 bylo ukončeno k 18.2

19. 2. končí školám povinnost hlásit KHS pozitivní žáky a zaměstnance a posílat tzv. rizikové kontakty. V praxi to znamená, že KHS nebude třídám nařizovat karantény. Zákonní zástupci nemají povinnost nahlašovat škole pozitivní PCR test svého dítěte.

Nadále ve škole platí povinné nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu, a to ve společných prostorách (chodby, jídelna, WC…). Při výuce (max. přítomnost 50 žáků) a aktivitách (zejména tělocvik, zpěv) povinnost zakrytí úst a nosu neplatí.

I nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takového žáka oddělit od ostatních. Škola v takovém případě kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Do doby vyzvednutí či opuštění školy musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Online hodiny

S končícími karanténami se absence žáků vrací k normálu.

Streamování jako nástroj individuální pomoci žákům se použije ve výjimečných situacích (např. dlouhodobá nemoc, zvýšená nemocnost třídy), kde vyučující vyhodnotí tento režim jako efektivní.

U zájmových aktivit, zotavovacích akcích není povinnost dokladovat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci). Týká se to zejména lyžařského výcviku, školního výletu, školy v přírodě, akce školy – setkávání.

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci a podporu. Vážím si toho, že jste se po celou dobu snažili podporovat děti v jejich vzdělávání a také jste měli pochopení i pro naše obtíže, se kterými jsme se při neustálých změnách potýkali.

Žákům děkuji za vytrvalost a samostatnost, kterou museli dokazovat při neustálých změnách v nastavování rozvrhů, střídání prezenční, distanční a hybridní výuky, dodržování opatření, zejména pak pravidelnému testování, nemožnosti se setkávat na akcích školy apod.

Monika Kamradková

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Galerie


Poslední změna: 27.02.2022 - 12:14 Zpět

Kalendář akcí

Fotogalerie