ZŠ Mařádkova, Opava

Mařádkova

Aktuality

Informace k zápisu do 1. třídy.

Zápis předškoláků na naši školu se uskuteční ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2024 od 14 do 18 hodiny v budově Mařádkova 9 (i pro odloučené pracoviště Krnovská 101).

Od 1.9.2024 otevíráme 2 školní programy s předpokládanými počty tříd:

 • PROGRAM ZAČÍT SPOLU – 1 třída na Mařádkova 9 - kapacita třídy 15 dětí
 • PROGRAM MODERNÍ ŠKOLA – 2 třídy (Mařádkova 9 a Krnovská 101)

Obecné informace:

 • Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2017 do 31. 8. 2018 s trvalým bydlištěm spadajícím do spádového obvodu základních škol zřizovaných SMO.
 • Děti, kterým v minulém roce byl povolen odklad školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.
 • K zápisu je nutné doložit podepsanou žádost o přijetí, rodný list dítěte, cizinci cestovní pas, popř. povolení k pobytu a občanský průkaz zákonného zástupce.
 • V případě, že se z vážných důvodů nemůžete osobně zápisu v uvedený termín zúčastnit, kontaktujte vedení školy.

Podání elektronické přihlášky:

 • Již nyní se můžete na zápis elektronicky zaregistrovat v aplikaci Škola Online, a to prostřednictvím odkazu Přihláška
 • Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail včetně přidělení registračního čísla.

Postup při žádosti o odklad školní docházky:

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky nebo odklad byl doporučen ze strany MŠ nebo PPP, je nutno nejdříve podat Žádost o přijetí a zároveň Žádost o odklad (součást elektronické přihlášky).
 • K odkladu docházky si poté musíme vyřídit dvě stanoviska: Pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a dětského lékaře (odborného lékaře). Vzhledem k delším lhůtám vyšetření je možné vyjádření doložit dodatečně.

Všechny formuláře obdržíte:

 • při registraci elektronické přihlášky
 • na stránkách školy ke stažení Žádosti ke stažení
 • osobně na místě v den zápisu

Kritéria pro přijetí:

 • Přijetí uchazečů s místem trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu školy. Podle obecně závazné vyhlášky č.1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované statutárním městem Opava, a to na celé území města. www.opava-city.cz
 • Dítě po odkladu školní docházky ve školském obvodu školy.

Ostatní informace.

 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračním číslem naleznete na webu školy a na vstupních dveří (Mařádkova 15, Krnovská 101) od 10.4. do 10.5.2024
 • Rozhodnutí o přijetí je uloženo ve škole, stejnopis je vydán zákonnému zástupci na vyžádání.
 • Rozhodnutí o odkladu je rodičům předáno osobně.
 • Během května a června čeká přijaté děti adaptační program „Hurá, budu školákem“. Sledujte web stránky školy ohledně termínů.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy – info@zsmaradkova.cz

Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

Mgr. Monika Kamradková

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Galerie


03.04.2024 Zpět

Kalendář akcí

Fotogalerie