Mařádkova

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitel - Mgr. Rostislav Kolich

Zastupující třídní učitelka - Mgr. Šárka Grigarová

Asistentka pedagoga – Ivana Kučerová

Třídu 3.B navštěvuje celkem 16 dětí. Společně s panem učitelem a paní asistentkou poznáváme svět okolo nás. Chodíme pozorovat přírodu, plavat, už si dokážeme přečíst knížku a počítat do 100. Začínáme zkoumat násobilku a přicházíme na zoubek párovým souhláskám. Baví nás „tvořit“ i angličtina, zpívat si a rádi si také zacvičíme.

Učíme se spolupracovat a mít pěkné vztahy k sobě navzájem. Jsme kamarádi a také se tak k sobě chováme – přátelsky a s pomocí mezi sebou. Do školy se prostě těšíme!

Každé dítě může zažít úspěch

Fotogalerie