Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Třídní učitelka - Mgr. Elen Štorková

Zastupující třídní učitelka - Mgr. Martina Harazimová

Asistentka pedagoga - Natálie Gibesová

Třídu 9.C navštěvuje 20 žáků. Ve třídě je 12 dívek a 8 chlapců.

Panují mezi námi kolegiální vztahy, vzájemný respekt, aktivní vzájemná spolupráce, vzájemně se inspirujeme. Máme rádi přírodu, četbu, sport, film, kreslení, výstavy, deskové hry.

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie