O škole

Škola má dvě oddělená samostatná pracoviště, původní ZŠ Mařádkova, jež se nachází v centrální části města, byla ke školnímu roku 2004/05 sloučena se ZŠ Krnovskou, která se nalézá v městské části Jaktař. Obě školy mají dlouholetou tradici, Mařádkova navazuje na činnost české chlapecké a dívčí školy otevřené v roce 1925, v prostorách Krnovské se učí již od roku 1909, byla otevřena jako první česká měšťanská škola v Opavě.

Škola na ulici Mařádkova využívá tři budovy umístěné nad sebou. Dvě propojené slouží svými devíti školními třídami, menší tělocvičnou s vlastními šatnami a sociálním zařízením, jazykovou a počítačovou učebnou žákům prvního stupně, kterým je k dispozici rovněž pět kluboven školní družiny s vlastní jídelnou a výdejnou obědů.

Třetí budovu s přístavbou sportovní haly navštěvují žáci druhého stupně. Nachází se v ní sedmnáct učeben, z toho deset je vyhrazeno jednotlivým kmenovým třídám, ostatní slouží jako kompletně vybavené učebny fyziky, chemie, cizích jazyků a výpočetní techniky. V jedné třídě je umístěna školní knihovna. V přístavbě haly jsou školní dílny s vybavením pro práci s kovem i dřevem a vlastní odbornou učebnou. Nad dílnami se nachází školní cvičná kuchyň s jídelničkou.

Součástí školního pozemku je také školní hřiště pro míčové hry a areál zahrady se záhony a menším sadem. Velká sportovní hala je využívána nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro tréninky basketbalových tříd a sportovní utkání žáků naší stejně jako dalších škol v okrese.

Žáci navštěvující budovu na Krnovské ulici mají k dispozici osm tříd, vybavenou učebnu fyziky a chemie, vlastní hudebnu, velkou počítačovou učebnu, keramickou dílnu a tělocvičnu. Družina ke svému provozu využívá třídy prvního stupně. Všechny učebny obou škol jsou vybaveny audio i videotechnikou, počítači i přístupem k internetu.

Obě školy se nalézají blízko Městských sadů, jež mohou být díky svému vybavení (koupaliště, in-line rampa, úseky vhodné jako běžecké dráhy, cyklo i in-line stezky) využívány v hodinách tělesné i sportovní výchovy, stejně jako přilehlý areál Stříbrného jezera pro botanické a zoologické procházky a pozorování.


©2009-2021